Disclaimer

Buro Fortix (Kamer van Koophandel: 1124332), verleent u hierbij toegang tot EnquêteNinja.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Buro Fortix behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op EnquêteNinja.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.


Beperkte aansprakelijkheid

Buro Fortix spant zich in om de inhoud van EnquêteNinja.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op EnquêteNinja.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Buro Fortix.

In het bijzonder zijn alle prijzen op EnquêteNinja.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op EnquêteNinja.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Buro Fortix nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Buro Fortix. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Buro Fortix, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Bij schending van auteursrecht wordt, zonder uitzondering, een schadevergoeding gesommeerd.


De favoriete enquête websites van EnquêteNinja.nl

De genoemde favorieten zijn daadwerkelijk de favoriete enquête websites van EnqueteNinja.nl. Op deze websites zijn wij ook echt actief met het invullen van online enquêtes. De beoordelingen zijn gebaseerd op onze eigen ervaringen en dat kan betekent dat onze ervaringen in het verleden geen garantie zijn voor de toekomst. Dat komt ook onder andere door de profielkenmerken die je invult. Hier kunnen deze geen rechten aan worden ontleend.


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


Gebruikte afbeeldingen en icons

Een aantal van de foto’s, afbeeldingen en icons die worden gebruikt, zijn niet van Buro Fortix. Hieronder is een lijst te vinden van stockmateriaal dat gebruikt is, waarbij het verplicht is de herkomst te vermelden.